دانشگاه آزاد اسلامي مرکز مهران - www.iaumehran.ac.ir


   مهلت حذف و اضافه  27/11/1397


شنبه؛ آغاز حذف و اضافه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

حذف و اضافه نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97 دانشگاه آزاد اسلامي از شنبه ?? بهمن ماه آغاز و تا ? اسفندماه ادامه دارد.


 ط¢ط¯ط±ط³ ط®ط¨ط±:  www.iaumehran.ac.ir/news/news.asp?newsnum=604